Het Sint-Barbaragilde formeert de stoet als volgt:

Als we geen standaardruiter hebben draagt Joan van Zutphen onze standaard. Na 28 jaar hadden we in 2004 weer een standaardruiter, namelijk gildebroeder Harry Bergh.Vanwege een knieblessure moest Harry Bergh stoppen in september 2010.Hierna is onze Ere deken Eugene van Bouwdijk Bastiaanse standaardruiter geweest. Sinds het overlijden van het paard hebben vanaf eind 2014 geen standaardrijder meer. Gelukkig  hebben we sinds 2016 een nieuwe standaardruiter in de persoon van gildezuster Claudia Le Noble.

standaarddrager          standaardruiter

Vendeliers

vendeliers

Van links naar rechts: Nico van Zutphen, Emile van Zutphen, Stan van Zutphen, René Habraken, Koen van Kaathoven.

Het vendelen werd vroeger tot 1930 alleen beoefend door de vaandrig, de drager van het gildevaandel. Nu gebruikt men hiervoor het zwaaivendel. De vendeliers oefenen regelmatig, om de slagen te kunnen uitvoeren. Een combinatie van zo’n 20 verschillende slagen vormt het vendelgebed. Met de slagen van het vendelgebed wordt de strijd tussen goed en kwaad uitgebeeld. Op gildedagen kan aan wedstrijden worden meegedaan in verschillende leeftijd en vaardigheidsklassen, zowel individueel als in groepsverband.

Tamboers

tamboers
Van links naar rechts: Bart Habraken, Bob Verhoeven, Maik van Eerd.
Beneden: Sem Verhoeven en Youri van den Hurk.

Nu komen een of meerdere tamboers.De tamboers geven het looptempo aan van het gilde. Van piepjong tot hoogbejaard kan men blijven trommen omdat dit tempo vrij laag is. De trommen die gebruikt worden, zijn dieptrommen, bespannen met natuurvel, waardoor het karakteristieke gildegeluid ontstaat.De opleidingen worden intern verzorgd.Op gildedagen kan aan wedstrijden worden meegedaan in verschillende leeftijd en vaardigheidsklassen, zowel individueel als in groepsverband.
Bazuinblazers

bazuinblazers.jpg
Van links naar rechts: Maarten Heijmeriks, Jan van Gerwen, Harry van Zutphen, Gerben Verkuijlen en John van den Berg.

De bazuinblazers begeleidde samen met de tamboers, onze vendeliers bij een vendelhulde en in de optocht.
Barbara en Vaandrig

marlene
Vanaf september 2016 is Marlene van Boxtel onze nieuwe Barbara. Zij beeldt onze patrones uit.In haar ene hand draagt zij toren en in haar andere hand een zwaard.De pages op de foto zijn Fem Habraken en Sam Habraken, zij dragen de sleep.

Vaandrig

vaandrig.jpg
Vanaf 1983 is Jan van den Broek onze Vaandrig. De vaandrig draag het vaandel, het hoogste gildeattribuut in een gilde. Met het vaandel wordt de eed van trouw afgelegd aan het Kerkelijk en Wereldlijk gezag. Een nieuwe koning mag een keer over het vaandel lopen tijdens zijn installatie, zo ook: onze Koning en Z.H.V de Paus. Met het vaandel wordt de laatste eer gebracht aan een overleden gildebroeder. Tijdens de Barbaraviering van 10 december 2006 werd ons nieuwe vaandel ingezegend. Het nieuwe vaandel is geheel met de hand gemaakt door Thea de Visser-Munsters

Koning, zilverdragers en gildebroeders
Links en rechts van de koning lopen de zilverdragers.

koningzilverdragers.jpg

Hoofdman en Ere-Dekens
Eugene van Bouwdijk Bastiaanse, Hoofdman Jan van Eerd en Fred van den Berg.

Daarachter komen de gildebroeders.
gildebroeders1

De laatste twee gildebroeders dragen meestal een hellebaard.
hellebaarden