Jan van Eerd draagt zijn Hoofdman functie over aan Ferdy Verhoeven.
Na een periode van gezondheidsproblemen had Jan, in goed overleg met zijn vrouw Toos, besloten om zijn functie als Hoofdman van het St Barbara over te dragen.
Jan, maar ook zijn vrouw, kampten al een hele poos met hun gezondheid.
Hoewel Jan al herstellende is, heeft Toos nog veel steun nodig en dat was ook mede het besluit om “het Hoofdman stokje” over te dragen.
Bij zijn afscheidswoordje haalde Jan enkele gebeurtenissen naar voren die tijdens zijn periode, mrt 2012- nov 2019, zijn bijgebleven.
Een periode van leuke maar ook trieste gebeurtenissen, zoals het afscheid moeten nemen van enkele gildebroeders waaronder zijn zwager Henk Habraken.
De leuke momenten waren b.v. dat er ingestemd werd dat er vrouwen bij ons gilde mochten komen, viering van ons 25 jarig jubileum gilde koor, enkele Koninklijke onderscheidingen en de presentatie van de 3de cd “de dialectmis”.
Ferdy Verhoeven had de taak van Jan al sinds eind 2018 als waarnemend Hoofdman overgenomen.
Afgelopen zondag 8 december, tijdens de St Barbara viering, overhandigde Jan, onder toezicht oog van de burgermeester, de Koning en alle Gildebroeders, zijn Hoofmanschild en de Hoofdmanstaf aan onze nieuwe Hoofdman Ferdy Verhoeven en wenste hem veel succes in zijn functie.

Geef een reactie