Zo begint het lied over Donatus en verder gaat met de tekst: “in het leger der Romeinen”.

Elk jaar, in juli, wordt in Loosbroek de beschermheilige van “de donder en bliksem “vereerd.

Bij deze gelegenheid wordt ook het Gilde St Barbara uit Dinther uitgenodigd en wordt de dienst opgeluisterd door het gilde koor. Dit volgens de berekeningen alweer voor de 37ste keer.

In de kerk wordt nog steeds een relikwie bewaard van deze heilige.

Na afloop is er, zoals ieder jaar, weer de mogelijkheid om in de mooie pastorie tuin een kopje koffie te nuttigen.

Tijdens dat moment brengt het Gilde een vendel hulde aan alle aanwezigen en neemt de voorzitter van de parochie Loosbroek even gebruik van de tijd om een dankwoord uit te spreken en hoopt het Gilde volgend jaar weer te mogen begroeten.

Geef een reactie