In een mooi  gevulde, met banieren versierde,  kerk  zijn afgelopen zondag  3 nieuwe gildebroeders geïnstalleerd. Te weten: Gijs van der Eertwegh, Geert van der Leest en Marijn van der Heijden.

Dit gebeurd, als van oudsher, altijd tijdens onze St Barbara viering op de eerste zondag van december o.b.v. het gildekoor.

Zoals gewoonlijk vertrokken we vanuit ons gildehuis, weliswaar met paraplu’s, in vol ornaat naar de kerk. Daar lagen de hoeden en sjerpen al klaar om ingezegend te worden door pastor Joost Jansen.

Het is een prachtig schouwspel te zien hoe een gilde met bazuin en trommel geweld, vergezeld door de vendels de kerk binnen komen gemarcheerd.

Halverwege de dienst werden de gildebroeders naar voren geroepen en legden ze de eed van trouw af. Daarna kreeg ieder zijn hoed en sjerp aangereikt  door pastor Joost.

Tijdens deze viering worden ook alle namen van de overleden gildebroeders vernoemd ter herinnering om ze nooit te vergeten.

Na de zegening en het uit volle borst gezongen “Brabant were die” vertrok iedereen naar het gildehuis om de nieuwe gildebroeders te feliciteren.

Bij deze gelegenheid is ook meteen de tijd genomen  om de nieuwe zilverkast te onthullen door de Stichting “het Geleer”.  Twee vendeliers rolden hun vendels op zodat de nieuwe kast zichtbaar werd.

De Hoofdman bedankte iedereen die een bijdrage heeft geleverd voor de tot stand koming van de wand. We kunnen weer terug kijken op een mooie gezellige St Barbara viering.

Geef een reactie