Onze bazuinblazers waren s-morgens al om 07.00 uur in de kerktoren om reveille te blazen voor de viering van Koningsdag. Hierna vertrok men om 09.15 uur in vol ornaat naar de kerk voor de gezinsviering, waar ook harmonie Servaes en ons gildekoor hun medewerking aan gaven. Voor ons gildekoor was dit het 1ste optreden na het overlijden van hun muzikale leider Henk Habraken. Na de dienst met alle kinderen met hun mooi versierde fietsjes of steppen in optocht naar Plein 1969. Namens de 50 jarige Koning Willem-Alexander nam Burgemeester Marieke Moorman de felicitatie in ontvangst, samen met het Sint-Willibrordusgilde werd een vendelhulde gebracht. Hierna werd door beide muziek korpsen het Wilhelmus gespeeld en door de zeer vele aanwezigen mee gezongen. Na afloop van het defilé trokken beide gilde naar Laverhof om daar de bewoners te verrassen met een vendelhulde. Heel mooi was het dat onze jeugdvendelier Luna van Boxtel in groepsverband mee kon vendelen voor haar opa Jo van Boxtel die vanuit zijn rolstoel stralend toe keek. We kunnen terug kijken op een geslaagde voormiddag met nog redelijk goed weer.

Fred van den Berg

Geef een reactie