Het Gilde St Barbara Dinther ontving, uit handen van Erik Dobbelsteen, namens Rabo bank Oss/Bernheze een check ter waarde van € 4000,-.

De Rabo bank heeft een idee naar voren gebracht om een steentje bij te dragen aan de maatschappij.  Een donatie uit haar coöperatief dividend, i.v.m. haar 125 jarig bestaan.

Iedere vereniging of club kon een project indienen. Zo ook ons Gilde waar al een tijd de vervanging van de schietmast op de planning stond. De schietmast was niet meer van deze tijd en de beveiliging liet te wensen over.

Daarom kwam deze schenking heel goed van pas en het Gilde St Barbara bedankt hiervoor de Rabobank Oss/Bernheze van harte voor dit mooie bedrag.

Gilde St Barbara Dinther

Op de foto op de achtergrond de nieuwe schietmast.