HEESWIJK-DINTHER – Al op de vroege morgen van zaterdag 2 september werd de vogel op de schietboom geplaatst waarna men in vol ornaat naar Huize Zwanenburg toog voor het uitvendelen van koning Jan van den Broek en jeugdkoning Stan van Zutphen,

Iedereen werd gastvrij door Ere-deken Eugene van Bouwdijk Bastiaanse ontvangen. Om 12.30 uur werd het ‘Traditionele eten onder de boom’ in het gildehuis verzorgd door de beheerscommissie. Een korte algemene vergadering volgde daarna met als hoofdagendapunt de loting voor het jeugdkoningschieten. Hierna kon het jeugdkoningschieten beginnen met vijf deelnemers.

Het werd een spannende strijd met als nieuwe jeugdkoning voor de tweede maal achter elkaar Stan van Zutphen met twintig schoten. Traditioneel werd door Schutsbroeder Jan Nelissen de brandewijn met suiker aangeboden. Zeventien gildebroeders schoten mee om koning te worden en ook hier won, voor de tweede keer achter elkaar, Jan van den Broek met 46 schoten.
Om 18.00 uur was het tijd voor de versterking van de inwendige mens, waarna het officiële gedeelte met de aanbieding van het koningsschild, een kort woordje van de nieuwe koning en jeugdkoning op de planning stond. Degene die de naam van de koning en het aantal schoten had geraden werd een fles wijn aangeboden en voor alle aanwezigen was er natuurlijk een mooie feestavond met muziek van een dj.

Het kon niet echt laat worden gemaakt, want zondag 3 september was het weer Kringdag van Gildenkring Hoge Schuts bij het gilde in Erp. 

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde dag met dank aan iedereen die zijn of haar medewerking hieraan gegeven heeft.