Zondag 11 september was de installatie van onze nieuwe jeugdkoning Stan v Zutphen (12) en Koning Jan vd Broek (80) in de Sint Servatius kerk te Dinther.

Allereerst werd de kerk opgesierd met guirlandes en vlaggen. Jan v Gerwen en Ad Verhagen gingen om ’s morgens om 8 uur al de toren in om uit het hoogste puntje de vlaggen uit te hangen in alle vier de richtingen.

Om 10 uur werden achtereen volgens de oud Koning Ad Verhagen en de nieuwe Koning Jan vd Broek opgehaald.

De installatie viering, met voorganger Joost Janssen en het gilde koor, begon onder luid geschal, met het binnenkomen van de bazuinblazers en tamboers.

Na het afleggen van de eed, het uitwisselen van koningsvest en jeugdschild, kregen Jan en Stan een luid applaus van de kerkgangers.

Op het gildeterrein werden de nieuwe Jeugdkoning en koning begroet met een vendelhulde, onder toeziend oog van velen familieleden en gildebroeders en gildezusters.

Na een kopje koffie met een broodje, nam onze Hoofdman Ferdy Verhoeven het woord door oud jeugd koning en Gildekoning te bedanken voor hun inzet. Als dank werd hun een speldje en schildje in zilver opgespeld.

Daarna was het de beurt aan Jan die vertelde hoe de oude houten vogel, die in onze zilverkast ligt, vroeger van zijn oom was geweest. Jan en Stan bedankte iedereen voor hun bijdrage aan deze dag door iedereen een zonnebloem te geven.

Tot slot vertelde een zus van Jan, Jose Heijmeriks verkleed als een fee, een sprookje hoe een jongetje de wens had om eens Koning te worden. Het moraal is dat je de moed nooit moet opgeven om iets te willen bereiken.

Geef een reactie