Rien van den Eertwegh

Beste,

Het is mijn droeve plicht om u kennis te geven van het overlijden van onze gildebroeder Rien van den Eertwegh.

Rien is afgelopen 6 december overleden na een kort ziekbed.

Rien was lid van ons gilde vanaf 2004. Hij werd direct lid van ons gildekoor, waar hij vanaf 2013 ook vol trots voorzitter van werd. Diverse malen heeft ons koor ook opgetreden in zijn dorp Nijnsel.

Rien was lid van de Jeu de Boules-commissie van ons gilde vanaf 2009 en sloot in dat jaar ook aan in de Jeu de Boules-commissie van Gildekring Maasland.

Vanaf 2016 werd hij lid van de Jeu de Boules-commissie van Gildekring Hoge Schuts.

Trots was hij erop dat zijn kleinzonen Gijs en Luuk zich ook aansloten bij ons gilde. Hij volgde hen op de voet tijdens de schietwedstrijden.

We verliezen in Rien een waardige gildebroeder!

De uitvaart van Rien heeft volgens zijn eigen wens in besloten kring plaatsgevonden op zaterdag 11 december.

Voor een In Memoriam op MooiRooi.nl, klik hier.

Geef een reactie