Beste,

Het is mijn droeve plicht om u in kennis te stellen van het overlijden van onze schutsbroeder Joop Reuver.
Dhr. Reuver is 11 mei jl. overleden op 93 jarige leeftijd.

Tijdens zijn ambt, als laatste burgemeester van Heeswijk-Dinther, was Dhr. Reuver betrokken bij ons gilde als Gildeheer.

Vanaf 1993 werd Dhr. Reuver schutsbroeder van ons gilde.

Op dinsdag 19 mei was de uitvaart, waarbij een kleine delegatie van ons gilde bij aanwezig was.

Met gildegroet,
Bob Verhoeven
Eerste Jong Deken

Geef een reactie