Jo Manders (79 jaar)
Gildebroeder
Overleden op 12 april 2024
Gilde St Barbara Dinther

Jo kwam, samen met zijn zwager Jan v Eerd, in 1992 bij het Gilde. Hij sloot zich meteen aan bij het Gildekoor, toen nog onder leiding van Henk Habraken. Jo was altijd in voor een mop of grap en was daarom een gezellige man om erbij te hebben.

Jeu de Boules kon Jo als de beste en heeft daarom ook diverse zilverprijzen weten te winnen. En dat winnen zat in je bloed. Verliezen vond hij moeilijk te accepteren. In de wintermaanden rikken was ook een van zijn geliefde bezigheden, evenals het schieten.

In 1998 schoot Jo zich tot Koning van ons gilde.

Nog geen twee maanden geleden kwam het slechte nieuws over zijn gezondheid en dat was zijn reden om nog eenmaal, samen met zijn gezin, naar de gildeavond te komen om afscheid te nemen van zijn gildebroeders en zusters.

Op 17 april heeft het Gilde St Barbara Dinther, met Gilde-eer, afscheid genomen van een bijzonder mens. We zullen hem ten zeerste missen.