In memoriam Harrie Langenhuizen

Harrie kwam op 23 jarige leeftijd in1956 bij ons gilde als vendelier en bleef dit tot 1972.

Harrie had misschien meer tijd nodig voor zijn gezin met 4 dames in huis.

In 1979 meldde Harrie zich op nieuw aan om gildebroeder te worden, niet als vendelier, maar in het zwarte pak met hoed en sjerp.

En dit jaar was Harrie 40 jaar gildebroeder wat wij hadden willen vieren tijdens onze contactavond op 30 maart.

40 jaar was Harrie een trouw lid van het St Barbara gilde.

In die 40 jaar heeft Harrie ruim 20 jaar in de oud papiercommissie gezeten en regelde altijd de middagploeg om het papier op te halen..

Harrie en Nelly verhuisde naar Oss, maar hij bleef het gilde trouw, kreeg ook regelmatig bezoek van enkele van zijn mede gildebroeders.

De laatste jaren toen het minder ging met zijn gezondheid was het logisch dat zijn activiteiten afnamen.

Harrie  was een rustig en bedachtzaam, maar gezellig mens, en aan zijn hele houding en met name zijn gezicht kon je duidelijk aflezen hoe intens hij van zijn gilde genoot.

Harrie, wij danken je voor alle jaren dat je bij ons was en bijdroeg aan de gildesfeer en gezelligheid en wensen je een goede reis,

Harrie Langenhuizen, tot ziens en rust zacht.

Geef een reactie