Eindelijk is het weer zover, de deuren mogen weer open, maar wel met de regels van de overheid.

Sinds begin maart hebben we de deuren van het gildehuis St Barbara te Dinther, moeten sluiten vanwege het corona virus. Een zeer groot gemis, vooral voor de ouderen van het gilde.

Abrupt werden alle rik en keez avonden gestopt. Ook onze jaarlijkse contactavond kon helaas niet doorgaan. Toch iets waar vele onder ons naar uitkeken.

Geen repetities van het gildekoor, geen geweer, kruisboog en jeu de boules wedstrijden.

Het was stil in en om het gildehuis!

De aubade tijdens Koningsdag werd afgelast. Op die dag kregen 3 leden van ons gilde ’n Koninklijke onderscheiding. Jan van Eerd, Harrie van de Ven en Kees Kuijpers werden persoonlijk gebeld door de Burgemeester voor hun vele verdiensten, maar ’t opspelden van het lintje moest worden uitgesteld tot een nader tijdstip.

Ook enkele gildedagen, waaronder de kring dag te Nuland, zijn uitgesteld.

Onze jaarlijkse opluistering, in de meimaand in de St Jan te Den Bosch, kon niet door gaan. Vele gildebroeders wandelden of fietsten naar Den Bosch, waar na afloop van de viering, de heerlijke Bossche bollen al stonden te wachten.

Maar dit alles viel in het niet, bij het droevige nieuws, dat onze gildebroeder Piet van Zutphen op 22 maart jl. , op 79 jarige leeftijd,  vrij onverwacht van ons is heengegaan. 

Een man die zeer actief was bij het gilde, heeft in diverse commissies gezeten en was de fotograaf van de mooie plaatjes op de website en in de jaarverslagen.

Hoewel Piet altijd de wens had uitgesproken om met gilde-eer begraven te worden, was dit helaas niet mogelijk.

Later dit jaar zal, op een nader bekend tijdstip, een herdenkingsviering gehouden worden

Piet was Koning in 2010. Wij missen in hem een waardige en verdienstelijke gildebroeder.

Door al deze omstandigheden is door de overheid besloten om het Koningsschieten dit jaar niet door te laten gaan. Onze huidige Koning blijft daarom nog een jaar langer Gilde Koning van het St Barbara Gilde van Dinther.

Tot slot wenst de overheid iedereen het beste toe en laten we hopen dat we dit jaar elkaar nog vele malen, in goede gezondheid, mogen ontmoeten.

Geef een reactie