Het Gildekoor St Barbara luisterde de afgelopen zaterdag de Pontificale eucharistieviering bij, tijdens de opening van de Noord-Brabantse Federatie dag te Oirschot.

Het thema was dit keer: “Federatie op locatie”

De organisatie was in handen van diverse gilden uit Oirschot, Westel- Midden en Oostelbeers.

In de prachtige Petrusbasiliek werd de Eucharistie viering voorgegaan door Mgr. Dr. De Korte, bisschop van Den Bosch en enkele Concelebranten en Diaken.

Het was voor het Gildekoor een hele eer om hier aan bij te mogen dragen, in een mooie volle en kleurrijke kerk.

De meeste liederen werden gezongen in het dialect en dat zeer gewaardeerd. Dat lieten enkele sprekers wel merken, zoals de liedjes: Gildebroeder, Gilde Sonnet en Ik houw van Brabant.

Na afloop werd Jos Verbeeten naar voren geroepen. Hij kreeg een onderscheiding voor zijn vele verdiensten als Gildebroeder en bestuurlijke functies bij diverse verenigingen.

Daarna stond er een prima verzorgde Brabantse koffietafel klaar, om de lege magen te vullen.