Gilde St Joris uit Udenhout heeft weer een mooie gilde dag “kring Maasland” georganiseerd. Ongeveer 55 gilden waren vertegenwoordigd waaronder enkele gastgilden. Het was een prachtige stralende dag en menigeen moest regelmatig verkoeling zoeken of onder de bomen in de schaduw of ze waren te vinden in de bier tent voor een “inwendige” verkoeling.
Rond het middaguur startte een kleurrijke optocht door de straten van Udenhout, waarna er op het feestterrein een massale opmars was. Een geweldig spektakel met de gilde Koningen met hun prachtige zilvervesten, de vendeliers met hun vlaggen en de vele tamboers met hun zware roffel.
Hierna kon men beginnen met de wedstrijden en strijden om het zilver. Zo waren er geweer, kruis en handboog wedstrijden en anderen streden om de jeu de boules, bazuin, vendelen en tamboers prijzen.
De laatste jaren kregen de standaard ruiters ook steeds meer aandacht en met name bij het ringsteken haalde onze standaard rijdster Claudia Le Noble op haar nieuwe paard de eerste prijs.
Bij de tamboers haalde Bob Verhoeven de 1ste prijs en promoveerde naar de A- klasse en Sem Verhoeven, net buiten het zilver, maar promoveerde toch naar de B-klasse.

Filmpje Claudia op paard

Geef een reactie