Op zondag 12 september hebben we, sinds lange tijd, weer onze eerste gilde activiteit.

We starten die dag met een herdenkingsdienst, in de St. Servatius kerk, aan onze ontvallen gildebroeders tijdens de corona pandemie, waar we namens het gilde geen, of in beperkte mate,  afscheid van hebben kunnen nemen.

We willen even stilstaan bij Piet van Zutphen, Ton Pouwels en Gerard Verkuijlen om deze gildebroeders in onze gedachten te herdenken.

De dienst begint om 10.45 en is voor iedereen toegankelijk, mits men de corona maatregels in acht neemt.

Omdat het gildekoor voltallig officieel nog niet mag zingen, is besloten om enkele liederen van de gilde-cd’s te draaien tijdens de dienst.

Na de herdenkingsdienst is er een samenkomst in ons gildehuis voor een kopje koffie.

Ook willen we die dag een vendelhulde brengen aan onze gedecoreerden en jubilarissen die, door de corona, telkens waren uitgesteld.

We hopen met deze dag weer een start te kunnen maken met alle Gilde activiteiten.

Omdat onze huidige Koning het afgelopen jaar aan geen enkele Gilde activiteit heeft kunnen en mogen deelnemen, heeft de overheid besloten om dit jaar geen Koningsschieten te organiseren en blijft hij ook het komende jaar Koning tot september 2022.

Officieel zou onze teerdag/ Koningsschieten op zaterdag 4 sept jl.  gehouden worden, maar is nu verzet naar 3 september 2022.

Het Gilde St Barbara Dinther.

Geef een reactie