Zaterdagmiddag had de Zonnebloem HDLV een middag georganiseerd voor haar gasten en hierbij werd het Gildekoor ervoor uitgenodigd om deze middag muzikaal te verzorgen.

Met liederen van Henk Habraken, teksten zijn nog steeds heel herkenbaar en actueel en onder leiding van René Habraken, die vooraf telkens de titels aankondigde en toelichting gaf,  konden de zonnebloem gasten meezingen of gewoon luisteren.

Al met al een mooie middag voor beide partijen.

Zondag stond er weer iets op het programma, namelijk onze jaarlijkse St Barbara viering.

Tijdens deze viering worden nieuwe Gildebroeders en/of Zusters geïnstalleerd. Zo ook deze zondag.

Twee vrouwen, te weten Connie vd Berg en Ilse Bok werden geïnstalleerd tot Gildezuster en voor Connie was dit heel speciaal want zij beeld al jaren onze Barbara uit in de optocht.

Na afloop van de viering was er een receptie in het Gildehuis, was er koffie en worstenbrood geschonken door Ingrid Verhoeven en kon iedereen de dames feliciteren.

De Hoofdman maakte van deze gelegenheid gebruik om 2x gewonnen zilver, tijdens de Gildedagen in Erp en Nuland, nog uit te reiken aan de jeugd groepsvendelen te weten: Iris- Sam en Fem.

Daarna was het de buurt aan Nico v Zutphen om in het zonnetje gezet te worden.

Vanwege zijn diverse activiteiten binnen ons Gilde werd hem de verdienstelijke titel: Ere Deken gegeven in de vorm van een mooi zilveren schild.

Hierna reikte Nico zijn schild “Tweede Jong Deken” over aan zijn zoon Emile die deze taak binnen de overheid overneemt van zijn vader.

De familie van Zutphen had nog een verrassing in petto door een rijm voor te lezen voor Nico.