Op zondag 12 september was het Gilde St Barbara in grote getale aanwezig in de St Servatiuskerk, om onze overleden gildebroeders te herdenken.

Onze hoofdman opende de herdenkingsdienst met een woordje van dankbaarheid, dat we na zo’n lange tijd weer als gilde een viering in de kerk mogen hebben en dat we onze overleden gildebroeders toch de gilde-eer mogen geven die ze verdiend hebben. 

In de lange stille periode tijdens de corona pandemie, hadden we geen afscheid kunnen nemen van Piet v. Zutphen, Ton Pouwels en Gerard Verkuijlen.

Door onze Koning en jeugdkoning werden de herdenkingskaarsen aangestoken om ze voor altijd in het licht te zetten.

Helaas kon het gildekoor, door de weinige repetities, dit keer niet zingen en werd als alternatief enkele liederen van de cd’s ten gehore gebracht.

Na afloop nodigde de Hoofdman Ferdy Verhoeven, de genodigden uit voor een kopje koffie met een worstenbroodje.

Die middag werd eer ook een vendelhulde gebracht aan onze gedecoreerden  Jan v Eerd, Kees Kuijpers en Harrie vd Ven. Laatste kon helaas, om gezondheidsredenen, hierbij niet aanwezig zijn.

De Hoofdman en onze burgemeester Marieke Moorman, feliciteerden en overhandigden Jan en Kees een flesje wijn en een bos bloemen voor hun vele verdiensten voor de gemeenschap.

Met name voor Kees Kuijpers was deze onderscheiding heel speciaal omdat zijn wijlen overleden broer Gerard, dit toentertijd had aangevraagd.

Hans en Thea de Visser

Na vele uitstellingen werd dit keer ook onze jubilaris, Hans de Visser, in het zonnetje gezet.

Al 60 jaar Gildebroeder bij het St Barbara Gilde, iets wat nog maar 3 Gildebroeders je zijn voorgegaan.

Een hele lijst van activiteiten en commissies heeft Hans ondertussen opgebouwd. Begonnen als tamboer in 1960 tot heden archivaris van ons gilde. En alles wat daar tussen zit, 3x Koning geweest, teveel om op te noemen.

Daarom deze onderscheiding met het schild van 60 jaar Gildebroeder.

Tot slot maakte Annie van Zutphen, namens alle nabestaanden, van de gelegenheid gebruik om iedereen van het Gilde te bedanken voor deze mooie herdenkingsdag.

De dag werd afgesloten met een, door Frank Manders, geheel verzorgde bbq.  

Meer foto’s volgen snel.

Geef een reactie