Verhalen en gedichten geschreven door gildeleden van St Barbara Gilde Dinther.

Na een lange stille periode van geen gildebijeenkomsten, geen wedstrijden van geweer en kruisboog schieten en jeu de boules, kwam men op het idee om toch iets te gaan ondernemen.

Afgelopen winter was er al een mooi gebaar, door aan alle leden persoonlijk een zakje met worstenbroodjes, een nieuwjaarswens af te geven en even een praatje te maken.

Men kwam er toen al gauw achter dat er onder de Gildebroeders en zusters, velen waren die de gezellige avonden zeer zeker misten.  Niet alleen het kaarten en het keeze spel, maar ook de gesprekken onderling of dit nu aan de bar was of op de schiet- en jeu de boules banen.

Onder het genot van een borreltje en of een biertje, werden vele “problemen” besproken én opgelost.

Daarom werd er door de overheid het idee naar voren gebracht, om eens onder de leden te polsen of er interesse was om “jouw” beleving tijdens de Lock down op te willen schrijven.

Voor nu, iedereen die kan en wil, om zijn of haar verhaal te vertellen aan de andere Gildebroeders en Zusters, maar ook voor later, zodat zij terug kunnen kijken hoe wij de corona tijd hebben beleefd.

Velen hebben hier gehoor aan gegeven en ziehier het resultaat en een foto van het boekje

“Een gilde in lockdown”.

Het boekje zal deze week onder de leden worden verspreid. 

Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Het Gilde St Barbara Dinther.

2 thoughts on “Een gilde in lockdown

Geef een reactie