Sint-Barbaragilde Dinther luisterde voor de 35ste keer de Donatusviering op  in Loosbroek

Zondag 9 juli waren ruim 50 leden van het Sint-Barbaragilde aanwezig bij de Donatusviering.
Onder een stralende zon trok de stoet in vol ornaat vanaf het plein de kerk binnen. Voorganger was Gildeheer Joost Jansen.
De viering werd opgeluisterd door het gildekoor, helaas voor de 1ste keer in al die jaren zonder onze koorleider Henk Habraken, die 14 februari was overleden.  Toon de Mol sprak de dank uit namens de geloofsgemeenschap Loosbroek aan wijlen Henk Habraken, die zowel vanuit het gildekoor, als vanuit de culturele commissie veel heeft gedaan om luister bij te zetten aan de Donatusvieringen.
Na de viering was er in de mooie pastorietuin een vendelhulde en stond de koffie met cake klaar.
De “kop van ons gilde” vendeliers, tamboers, bazuinblazers, vaandrig, barbara en pages waren geheel in de nieuw gekleed met hun mooie blauw/gele pakken aan, Hiervoor dank aan de kledingcommissie en allen die er aan hebben mee gewerkt.
Hoofdman Jan van Eerd dankte allen en in het bijzonder ons gildekoor die nu voor de 1ste keer de Donatusviering opluisterde zonder Henk Habraken.

Fred van den Berg

Klik op de foto’s om ze te vergroten.

Geef een reactie