Na een paar stille jaren, vanwege de corona, mochten we weer een contactavond organiseren.

Deze wordt ieder jaar gehouden om, als het ware, de donkere maanden te verlaten en een begin te maken van de lente. De klok wordt dan verzet en de buiten activiteiten kunnen weer beginnen.

Ook kon men zich opgeven voor de Janus Evers prijs. Je mag een voordrachtje doen, een lied zingen of wat dan ook, individueel of in groepsverband.

Er waren deze keer twee opgaven, de kopgroep met Stan, Bob, Sem en Ilse, en Nico v Zutphen die ons meenam naar de jaren direct na de oorlog, 1948 -1956. 

De act van Stan, Bob, Sem en Ilse speelde zich af op de repetitie avond van de bazuiners en tamboers. Met mooie woord spelingen werd er met een knipoog gekeken naar de repetitie.

Nico had van de familie Luykx een doosje met foto’s gekregen, die hij graag aan ons wilde laten zien.

Oude foto’s van ons Gilde met leden van de Utrechtse Weerbaarheid. Mannen met grote witten pluimen op hun hoed.

Ook zat er een brief bij, afkomstig uit België met daarin een uitleg over een geschonken geweer, van de Utrechtse Weerbaarheid aan ons Gilde.

De foto’s, uit de tijd van meester Croonen, waren gemaakt bij Huize Zwanenburg en bij het toenmalige café van Toontje Kastelein, nu pannenkoekhuis “de Koekenbakkers”.

De uiteindelijke winnaar werd toch de kopgroep. Stan v. Zutphen mocht het gewonnen schildje in ontvangst nemen.

Tussendoor werd er nog een loterij gehouden en werden er diverse vleesprijzen verloot.

Al met al was het weer een geslaagde avond waar men met een goed gevoel op terug kan kijken.

Het Gilde St Barbara Dinther.