We vertrokken in vol ornaat met 56 aanwezigen om gildeheer Joost Jansen af te halen , op de pastorie (Buro Lima ) wel met de paraplu op en overjassen aan door de regen en windhozen.
Naast onze eigen parochianen was er ook een delegatie aanwezig van de reis naar Lourdes en Santiago de Compostela.

SONY DSC

Deze viering werd opgeluisterd door ons gildekoor. Tijdens deze viering werden al onze overleden gildebroeders en allen die met ons gilde verbonden waren herdacht.

Ook werd een eigen maakte mars van Koning Bob Verhoeven geslagen door
Sem Verhoeven en Gijs van den Eertwegh.

Vanwege ziekte van onze Hoofdman Jan van Eerd nam waarnemend Hoofdman Ferdy Verhoeven de installatie waar en vandaag in het bijzonder van zijn eigen zoon Sem Verhoeven.
Vanaf 2006 is Sem als page en jeugdtamboer en 2 jaar aspirantgildebroeder geweest.

Dank werd gebracht aan Gildeheer Joost Jansen en ons Gildekoor

Om ± 12.00 uur konden we genieten van koffie en een worstenbroodje, die traditioneel werden aangeboden door onze Schutsvrouwe Paula Luykx-Terlingen.

Hierna kon men onder het genot van een drankje nog even gezellig door buurten en werd Marlene bedankt voor haar functie als Barbara en Emile van Zutphen als lid van de overheid. van 2011 tot 2018 als deken en Eerste Jong Deken.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde Barbaraviering onder dankzegging aan allen die op welke wijze dan ook hun medewerking hebben gegeven.