2024

4 januari             
Nieuwjaar receptie in Gildehuis “De Guld”.

9 maart
Contactavond (4de zaterdag na Aswoensdag)

21 maart
Algemene ledenvergadering

14 april
Hoge Schuts Kaderdag

27 april
Koningsdag

4 mei
Dodenherdenking

19 mei 
Maria Meimaand viering Sint Jan 12.00 + vendelen

26 mei
Vrije gildedag te Oostelbeers

8 juni
Schietkampioen geweer en kruisboog

22 juni  
Hoge Schuts Kringdag (nieuwe opzet)

23 juni  
Hoge Schuts Kringdag (nieuwe opzet)

14 juli
Donatusviering te Loosbroek

14 juli
Familie jeu de boules Gildehuis “De Guld” vanaf 13.00 uur.

30, 31 augustus en 1 september              
Europees Schutters Treffen te Mondsee (Oostenrijk)

7 september
Koningschieten en Teerdag

15 september
Installatie nieuwe Koning 10.45 uur

6 oktober (ovb)
Oogstdankviering Kilsdonkse Molen

21 november     
Algemene ledenvergadering

8 december
Barbaraviering tijd 10.45 uur.