2023

5 januari
Nieuwjaar receptie in Gildehuis “De Guld”.        

16 maart
Algemene ledenvergadering      

18 maart
Contactavond

2 april
Kaderdag te Vorstenbosch

27 april
Koningsdag        

4 mei
Dodenherdenking           

21 mei 
Gildedag Maasland te Nuland

10 juni  
Schietkampioen geweer en kruisboog   

9 juli
Donatusviering te Loosbroek     

9 juli
Familie jeu de boules Gildehuis “De Guld” vanaf 13.00 uur.        

2 september
Koningschieten en Teerdag        

3 september
Kringgildedag Hoge Schuts te Erp

10 september
Installatie nieuwe Koning 10.45 uur       

1 oktober
Oogstdankviering Kilsdonkse molen 10.00 uur  

16 november
Algemene ledenvergadering      

10 december
Barbaraviering tijd 10.45 uur.