Welkom op de website van het Sint Barbaragilde uit Dinther. Het Sint Barbaragilde stelt zich ten doel: De Christelijke broederschap, de vriendschap, de eerbied voor het voorgeslacht en de menselijke waardigheid in stand te houden en te ontwikkelen, zomede de gildegeest in volle omvang en betekenis hoog te houden en tot bloei te brengen, alsmede de aloude gebruiken in ere te houden en trouw te blijven aan God, Koning(in) en Vaderland.